Η Σταυρούλα Κεντιέ συζητά με τον Ψυχολόγο - Ψυχοθεραπευτή κ. Πετρά Χαράλαμπο για την ευτυχία στη ζωή μας

Η Σταυρούλα Κεντιέ συζητά με τον Ψυχολόγο - Ψυχοθεραπευτή κ. Πετρά Χαράλαμπο για την ευτυχία στη ζωή μας

Πώς θα την κατακτήσουμε; Ποιός ο ρόλος του άλλου; Ποιές παγίδες ενέχει το "κυνήγι" της; Το χρήμα φέρνει την ευτυχία τελικά;


Δείτε το Α' Μέρος της συνέντευξης με τον Ψυχολόγο - Ψυχοθεραπευτή κ. Πετρά Χαράλαμπο.

Συνέντευξη: Σταυρούλα Κεντιέ

Κάμερα: Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος

 

Ευχαριστούμε πολύ το MONK Grapes & Spirits για τη φιλοξενία.

 

Χώρισα 2017. All rights Reserved.