Η Σταυρούλα Κεντιέ και ο ψυχολόγος - ψυχοθεραπευτής κ. Πετράς Χαράλαμπος, συζητούν τα πάντα για την Κατάθλιψη.

Με τον ψυχολόγο - ψυχοθεραπευτή κ. Πετρά Χαράλαμπο, συζητάμε τα πάντα για την Κατάθλιψη

Δείτε το βίντεο.

Η Σταυρούλα Κεντιέ και ο ψυχολόγος - ψυχοθεραπευτής κ. Πετράς Χαράλαμπος, συζητούν τα πάντα για την Κατάθλιψη.

- Αίτια, συμπτώματα και τρόποι αντιμετώπισης
- Άλλο η θλίψη και άλλο η κατάθλιψη
- Πώς ν' αντιδράσουμε σε ένα καταθλιπτικό επεισόδιο;
- Παύει ποτέ το άτομο να είναι καταθλιπτικό;

Όλες οι απαντήσεις, εδώ.

Χώρισα 2017. All rights Reserved.